Barbora
          Sojková

Barbora Kabátková (r. Sojková)
soprán, umělecká vedoucí, dramaturg, středověké harfy

se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu – od roku 1995 pak jako členka Kühnova dětského sboru. S tímto souborem absolvovala více než 300 koncertů, desítky operních představení v Národním divadle a Státní opeře, natáčení CD a koncertních turné po světových pódiích (např. Carnegie hall v New Yorku, National Theatre v Kuala Lumpur). Po dokončení gymnázia vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je studentkou doktorandského studia Hudební vědy na FF UK, specializuje se na gregoriánský chorál. Od roku 2009 vyučuje teorii a dirigování gregoriánského chorálu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Studiu zpěvu se věnuje soukromě (J. Jonášová, E. Toperczerová). Intenzivně se zabývá interpretací staré hudby v oboru sólové vokální hudby (interpretační kurzy pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie Hassler,  Howarda Crooka a Joela Frederiksena). Interpretaci středověké hudby se začala věnovat jako členka souboru Schola Benedicta (v letech 2004–2007, dále pokračuje jako členka a umělecká vedoucí Tiburtina ensemble. Hraje na středověké harfy a psalterium.

Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Collegium Vocale Gent, Cappella Mariana, Orchestr Berg, Ostravská banda, ad. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704.

Barbora Kabátková měla možnost vystoupit na předních českých a evropských festivalech (Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Resonanzen Wien, Uckermärkische Musikwochen, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival van Vlaanderen Brugge, Festival d'Ambronnay, Festival van Vlaanderen Brugge, Muziekcentrum De Bijloke Gent, Accademia delle Crete Senesi, Bilbao Ars Sacrum, Oudemuziek Utrecht ad.)

Věnuje se taktéž scénickým produkcím (2007 - Cl. Monteverdi: Orfeo, Národní divadlo, 2008 - A. Vivaldi: Argippo se souborem Hofmusici, 2011 a 2012 - Louis Andriessen: Dances, Národní divadlo - Laterna Magica, Komorní orchestr Berg, od roku 2009 účinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v činohře Národního divadla v Praze). V roce 2014 spoluúčinkovala na cd Čas holin Bratrů Ebenů (píseň Routa).


Hana
          Blažíková

Hana Blažíková
soprán, středověké harfy

se narodila v Praze. V dětství zpívala v dětském pěveckém sboru Radost – Praha a věnovala se hře na housle. Po studiu na hudebním gymnáziu J. Nerudy byla přijata na Pražskou konzervatoř, kde v r. 2002 absolvovala u prof. Jiřího Kotouče.Věnuje se převážně interpretaci středověké, renesanční a barokní hudby. Spolupracuje se soubory českými – např: Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, aj.– i zahraničními: Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, aj. Absolvovala interpretační kurzy u Petera Kooije, Poppy Holden, Moniky Mauch a Howarda Crooka. Vystupovala na mnoha mezinárodních festivalech, např. Pražské Jaro 2004, 2005 a 2008, Oude Muziek v Utrechtu (2005), Resonanzen ve Vídni (2006), Bach – Praha – 2005, Festival de Sablé (2007), Festival de Saintes (2008) aj.. V Tiburtina ensemble působí nejen jako zpěvačka, ale i jako hráčka na gotickou harfu.


Daniela
          Čermáková

Daniela Čermáková
alt

vystudovala zpěv na Konzervatoři v Brně, Teorii a provozovací praxi staré hudby - obor zpěv na Filozofické fakultě MU v Brně, dále pak hlasovou a hudební výchovu na Pedagogické fakultě MU. Po absolvování konzervatoře (1998) se začala intenzivně zabývat interpretací hudby 16.-18. století.

V popředí jejího zájmu stojí zejména ansámblový zpěv zaměřený na hudbu renesance a raného baroka (spolupráce se soubory Societas Incognitorum, Doulce Memoire, Madrigal Quintet apod.)

V současné době spolupracuje s mnoha tělesy interpretujícími hudbu baroka a klasicismu, např. Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hipocondria Ensemble Musica Aeterna, Capella Accademica ad. Má za sebou bohatou koncertní činnost na významných festivalech u nás i v zahraničí. Daniela spolupracuje s rozhlasem a televizí, nahrává cd. Zabývá se rovněž interpretací hudby jazzové a chansonové, věnuje se pedagogické a sbormistrovské činnosti.

V Tiburtina ensemble působí od r. 2009.


Anna
          Havlíková

Anna Chadimová Havlíková
mezzosoprán

již od pěti let hraje na klavír, zpěvu se začala věnovat jako členka Kühnova dětského sboru a od 14 let studovala zpěv sólový.

V roce 2002 absolvovala Pražskou konzervatoř v oboru klasický zpěv. Poté pokračovala v soukromém studiu zpěvu u Drahoslavy Královcové-Benešové a francouzské mezzosopranistky Anne Donnadieu.

Vystupovala na řadě koncertních pódiích u nás i v zahraničí, vedle četných vystoupení se souborem Camerata filarmonica také spolupracovala se souborem historických nástrojů Karmína. Taktéž spolupracuje se souborem Collegium Vocale 1704 (např. Matoušovy pašije J. S. Bacha na Svatováclavském hudební festivalu v Ostravě v r. 2007 a Velikonočním festivalu v Brně v r. 2008). Od r. 2001 se věnuje pedagogické činnosti a od r. 2003 také studiu oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V Tiburtina ensemble působí od r. 2009.


Pavla Štěpničková
alt

studovala zpěv na Konzervatoři v Praze ve třídě A. Denygrové (absolutorium 2000) a následně na Hudební fakultě AMU u doc. M. Hajóssyové (2005 MgA.). Nyní studuje soukromě u D. Šounové-Broukové. Absolvovala mistrovské kurzy u M. van Alteny (Praha), N. Kniplové (Baden u Vídně) a R. Wistreicha (Praha). V roce 2005 se v rámci 20. Händelovy akademie v Karlsruhe zúčastnila kurzů komorního zpěvu (J. Christensen) a operního workshopu (S. t’Hooft, J. Gall a P. Van Heyghen).

Specializuje se na interpretaci barokních vokálních děl a písňovou tvorbu. Účinkovala na hudebních festivalech v Čechách i v zahraničí. Spolupracovala se soubory Hofmusici (např. opera J. J. Fuxe „Giunone placata“, Oratorium o sv. Janu Nepomuckém A. Caldary, opera „La Semele“ J. A. Hasseho), Harmonia Delectabilis, Cappella Accademica (např. opera „Orlando finto pazzo“ Antonia Vivaldiho, „Sosarme, Re di media“ G. F. Händela), Hipocondria, Ensemble Inégal, Collegium Marianum (např. serenáta B. Schmelzera „Herkules und Onfale“), Musica Florea, Schola Benedicta, Solamente naturali aj.. V letošním roce se mj. podílela na novodobém provedení zrekonstruované opery A. Vivaldiho „Argippo“ (Praha a Český Krumlov; Hofmusici). Středověké hudbě se věnuje jako členka Tiburtina ensemble.