Charlemagne

Karel Veliký a Karel IV. – císařové Svaté říše římské

Karel Veliký patřil mezi největší osobnosti raně středověké politiky. Jeho činnost oslovila a ovlivnila mnoho panovníků,  „náš“ Karel IV. mezi nimi nechyběl. Koncertní program představuje hudbu, která byla zkomponována pro Karla Velikého za jeho života a hudbu, která pro jeho slávu vznikla mnoho let po jeho smrti. Zpěvem za doprovodu středověkých harf propojíme císařské Cáchy konce 8. století a císařskou Prahu 2. poloviny století 14.