Cor Europae

Očekávání příchodu Páně ve středověké katedrále

České země hrály ve středověku v oblasti hudby spíše receptivní roli a to i přesto, že se svým hlavním městem Prahou byly vždy považovány za srdce Evropy. Konzervativnost tohoto prostředí se odrazila v repertoáru, který byl toho času v západní Evropě již dávno nemoderní, ale v Praze se stále komponoval a provozoval. Díky tomu se nám však v domácích pramenech zachovaly naprosté skvosty znějící jako raná akvitánská polyfonie (organum), avšak s nádechem repertoáru pozdního. Nejkrásnější kusy tohoto pozdního organa nacházíme v pramenech pro dobu adventu a Vánoc.