Ego sum homo

Hudební vize Hildegardy z Bingenu

I přes to, že první starozákonní kniha Genesis poukazuje na rovnocenné Boží stvoření obou pohlaví, v historii převládl pejorativní odkaz dědičného hříchu pramáti Evy, který ženské pokolení doslova provází celou jeho existencí. V mnoha mladších biblických knihách narážíme na odsouzení ženy k podřadnému sekundování mužskému pokolení ve všech bodech lidského počínání, zajisté vyjma mateřství. Historie se však bránila – slovy, činy a jejich důsledky. Hildegarda z Bingengu byla rozhodně jedním z argumentů, který dokazoval, že žena má ve společnosti své místo „na výslunní“. Mluvily za ni její činy, mystické vize a hudba. Hildegardiny zpěvy rozezníváme za doprovodu středověkých harf a psalteria. Ego sum homo je jedním z našich nejpopulárnějších programů.