Flos inter spinas

Životy sv. Markéty, Barbory a Kateřiny ve středověkých
chorálních a polyfonních skladbách

Panna Maria obklopená svatými pannami – časté zobrazení královny panen a jejích družek sv. Kateřiny Alexandrijské, sv. Barbory a sv. Markéty – jasně svědčí o veliké úctě a pozornosti, která byla této čtveřici ve středověku věnována. A právě svatost, tedy důkaz výjimečnosti jedince a posmrtného života jeho duše, se stala velmi důležitým aspektem a spolutvůrcem křesťanské společnosti středověkého Západu. Svatí vrátili božskost mezi lidi– ve svých relikviích, hrobech a chrámech, stejně tak jako v zázracích. My vás jejich životy, tak, jak se zachovaly ve středověkých hudebních pramenech, provedeme. Mariánská moteta s doprovodem středověké harfy nemohou chybět.