Jistebnický kancionál

Hudba české předreformace

Jistebnický kancionál – významný pramen českého 15. století, unikátní sbírka duchovních písní a chorálních zpěvů v češtině – nabízí mnoho interpretačních možností. Povětšinou je představován jako významná památka husitského liturgického zpěvu, obsahující mimo jiné píseň Ktož sú Boží bojovníci. My jsme se ho rozhodly oprostit od jeho „husitského“ obrazu a posluchačům nabízíme možnost jinou, bližší podstatě pramene. Na repertoár Jistebnického kancionálu  nahlížíme jako na výpověď křehkého člověka počátku 15. století, toužícího po obnově církve a dokonalém pochopení Písma svatého. Jednou z cest pro něj bylo porozumění zpívaným liturgickým textům, proto neznámý autor/autoři přistoupili k překladu a přetextování vybraných chorálních kusů do staročeštiny. Další cestou tvůrců rukopisu pak byla oslava Kristova daruv nově zkomponovaných zpěvech. Křehkost a zranitelnost se tak stala hnací silou, přesvědčení a houževnatost nástrojem k dosažením cíle. Jsme přesvědčenáé že právě ženské hlasy dokážou popřít vnucenou zavádějící interpretaci Jistebnického kancionálu a stanou se tak dobrým prostředníkem pro uvedení alespoň zlomku repertoáru, který je jak hudebně, tak textově velmi niterný a zároveň dramaturgicky nosný.