Laudario

Mezi nebem a zemí – Chvalozpěvy italského středověku

Lauda, tedy oslavná jednohlasá duchovní píseň navázala na tvorbu trubadůrů a truvérů. Jedním z prvních impulzů pro tuto novou formu bylo zajisté dílo sv. Františka z Assisi. A právě františkánská spiritualita ve své jednoduchosti a čistotě udala směr, kterým se lauda dále ubírala. Rukopis zvaný Laudario di Cortona ze 14. století nabízí na 66 kusů rozdílného duchovního zaměření. Při studiu pramene mě uchvátila nejen krása melodií, které často vykazují až určitou lidovost, ale především hluboká úcta a pokora středověkého člověka před Bohem a jeho nebeským dvorem.