Ordo Virtutum

Ŕád ctností – liturgická hra Hildegardy z Bingenu

Hildegarda z Bingenu zkomponovala na 77 zpěvů pro vybrané svátky liturgického roku. Liturgická hra Ordo Virtutum o boji ctností s ďáblem o jednu kající se duši je jakýmsi vyústěním jejích teologických myšlenek. Hru provádíme v náznaku dramatizace a scény, jednohlasým zpěvem se necháváme inspirovat pro instrumentální mezihry a improvizovaný doprovod.

Tiburtina Ensemble & Margit Übellacker (psalterium) & Kateřina Ghannudi (středověká harfa) & Thomas Wimmer (fidule)