Regina Luctus

Korunovace a smrt královny Guty Habsburské

13. století přineslo v českých dějinách mnoho zvratů a výrazných panovnických osobností. Přemyslovský rod upevňoval svoji pozici v Evropě a rozšiřoval svá území. Důležitým nástrojem pro to byla i pouta s dalšími významnými panovnickými rody. Svatbou Václava II. a Guty Habsburské tak přemyslovská pozice získala na dalším významu. Osud královny Guty nás inspiroval k tomuto koncertnímu programu, který přináší dvorskou a duchovní hudbu přemyslovského dvora konce 13. století. 

Tiburtina Ensemble & Thomas Wimmer (fidule)