Marianum

…aneb znějící chrám

Projekt, který vznikl ve spolupráci s Orchestrem Berg pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze,  v sobě spojuje hned několik rovin – hudební, výtvarnou a duchovní. Stabat Mater Arvo Pärta z roku 1985, Loretánské litanie a Magnificat Slavomíra Hořínky z roku 2012 se propojují s liturgickým prostorem a jsou umocněny  jemnou stínohrou Magdaleny Bartákové. Hořínkovy skladby vycházejí z gregoriánského chorálu. Ojedinělou inspirační roli ke kompozici Hořínkových kusů  sehrál vlastní interiér chrámu Nejsvětějšího Salvátora. A jak říká sám autor: „Zaujaly mne bohaté prostorové možnosti kostela – využívám mimo jiné i ochozů vedlejších lodí a kupole, ohniska zvuku budou putovat po celém prostoru.“ Vyznění ojedinělé hudebně-výtvarné struktury tak obohatí i pohyb hudebníků v rámci 12 oblastí, které jim autor vymezil. Cílem bylo organické propojení výsledku tvůrčího úsilí s Pärtovou skladbou Stabat Mater, která zazní na konci, do jakéhosi pomyslného oblouku.

Tiburtina Ensemble & Orchestr Berg / Peter Vrábel & Magdalena Bartáková